Gabinet Kardiologiczny : +48 604 861 939, +48 34 506 57 67, Pediatryczne wizyty domowe: +48 604 506 799

Katarzyna Jafra - Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Jacek Jafra - Gabinet Kardiologiczny                          

 

lek.med. Jacek Jafra

Ukończona uczelnia: Warszawski Uniwersytet Medyczny 1997r.

Specjalizacje:

  • specjalista chorób wewnętrznych- 2005 r.
  • kardiolog- 2009 r.
  • hipertensjolog- 2012 r.

Od 2002 roku jestem zatrudniony jako starszy asystent w Oddziale Kardiologii i Pracownii Hedmodynamiki WSzS w Częstochowie. Zakres mojej działalności obejmuje diagnostykęi leczenie pacjentów kardiologicznych, głównie z choroba wieńcową i nadciśnieniem tętniczym. Wykonuję koronarografie, pomiary stopnia zwęzenia tętnicy (tzw. cząstkowa rezerwa przepływu FFR) , IVUS(ulrasonografia wewnątrznaczyniowa) i zabiegi angioplastyki (tzw.”balonikowania”) naczyń wieńcowych z implantacją stentów, zarówno u pacjentów planowych jak i chorych z zawałem serca. Ponadto zajmuję się implantacją stymulatorów i kardiowerterów, przeprowadzam również kontrole tych urządzeń.

Gabinet kardiologiczny:
AGAMED ul. Jasnogórska 4 42-202 Częstochowa
przyjęcia pacjentów we wtorki od godziny 15:00 (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej: +48 34 506 57 67)

ELVITA  Aleja Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa +48 34 364 83 34 (pacjenci z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym)

Kontakt i rejestracja
tel. +48 604 861 939; +48 34 506 57 67

Zakres działalności:
Diagnostyka i leczenie chorób serca i naczyń, diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca. 

  • kwalifikacja do koronarografii i zabiegów angioplastyki wieńcowej
  • kwalifikacja do zabiegów implantacji stymulatorów/kardiowerterów
  • opieka nad pacjentami po leczeniu zabiegowym(po angioplastyce,  "by-passach")
  • kontrole urządzeń implantowanych(stymulatory, kardiowertery- w gabinecie firmy Biotronik)
  • diagnostyka i leczenie arrytmii (Holter EKG)
  • diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego (holter ciśnieniowy- w tym także ciągły nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą bez mankietu)